Dextrose Monohydrate – Vision Nutrition 920g (23 sáčkov)