Proteinella White – HealthyCo 200 g White Chocolate